По материали на Marie Hartwell-Walker

Въпреки повишеното внимание към темата за аутизма в последните години, и усещането, че обществото се отнася с повече разбиране към децата с аутизъм, старите митове за него трудно се преосмислят и преодоляват.

Все още съществуват някои устойчиви разбирания относно най-популярните симптоми и макар много хора да живеят без да познават лично дете с проблеми от аутистичния спектър, те са склонни да възприемат за чиста истина онова, което се показва във филмите, свързани с темата, а често то е повърхностно и непълно.

Представяме ви някои често срещани митове и факти за децата с аутизъм.

 

Те са като нас – виждат, чувстват, смеят се и плачат. Но в техните очи светът изглежда по-различно, отколкото в нашите. Смеят се, но се смеят и тогава, когато на нас ни се плаче.

В съвременността аутизмът се определя като разстройство на развитието, продължаващо през целия живот, който най-често засяга начина, по който детето комуникира и установява контакти с останалите хора. Аутизмът се проявява без оглед на нивото на интелигентност.

Техники за работа у дома.

 

ДЕФИНИЦИЯ НА ЕХОЛАЛИЯ

Ехолалията представлява стереотипно повторение на фрази, думи или части от думи, изречения. Неврологичният механизъм на ехолаличното повторение е свързан с бавно, частично преработване и/или задържане на постъпващата информация по слухов път, в резултат на което се понижава скоростта на възприемането/разбирането на адресираната към лицето реч и възможността за адекватен вербален отговор.

Дислексията засяга тази част на мозъка, която отговаря за речта, съответно води до различия в начина, по който информацията се обработва.

Дислексията е затруднение с лексиката, предимно при четене и писане. Проявява се изключително многостранно и все още няма точна дефиниция. Около 20 % от хората имат подобни проблеми. В повечето случаи се асоциира с проблеми при писане, четене и математика, свързани с факта, че хората с дислексия виждат буквите разбъркано и обърнати на обратно, или с факта, че усвояват учебния материал бавно или със затруднение. Важно е да запомните, че проблемите, които те имат при четене, писане или математика, не означава, че те се глупави или умствено увредени.

Това е въпрос, който си задават родители и учители. Броят на децата с аутизъм нараства през последното десетилетие. Ние не можем да разберем напълно света на хората с аутизъм, но можем да им помогнем да развият потенциала си.

Обикновено родителите на хиперактивните деца са се наслушали, от възпитателите и учителите, на оплаквания за особеностите на своето дете. Въпреки това няма да е излишно още веднъж да опишем портрета на такова дете.

И така, хиперактивното дете е постоянно активно, импулсивно, често с хаотични движения. То постоянно се върти на масата, много говори, често не довежда до край започнатото, забравя това, което му е поръчано, ненавижда скучните и продължителни занимания и не е в състояние да ги изпълни. Трудно му е да бъде последователно и да задържа дълго вниманието си над нещо. Прекъсва  събеседниците си в разговор, отговаря, не доизслушва. Не е способно задълго да контролира своето поведение и да се подчинява на правила.

КОНТАКТИ

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ" гр. Русе, ет. 1, Т: 082/841778

Педагогически съветници: 

Олга Георгиева (8–12клас)

Първи срок: 11.30 – 18.00ч.    

Втори срок: 9.00  15.30ч.

Цвета Балтакова (1– 7клас)

Първи срок: 9.00 – 15.30ч.     

Втори срок: 11.00 - 17.30ч.