Те са като нас – виждат, чувстват, смеят се и плачат. Но в техните очи светът изглежда по-различно, отколкото в нашите. Смеят се, но се смеят и тогава, когато на нас ни се плаче.

В съвременността аутизмът се определя като разстройство на развитието, продължаващо през целия живот, който най-често засяга начина, по който детето комуникира и установява контакти с останалите хора. Аутизмът се проявява без оглед на нивото на интелигентност.

Техники за работа у дома.

 

ДЕФИНИЦИЯ НА ЕХОЛАЛИЯ

Ехолалията представлява стереотипно повторение на фрази, думи или части от думи, изречения. Неврологичният механизъм на ехолаличното повторение е свързан с бавно, частично преработване и/или задържане на постъпващата информация по слухов път, в резултат на което се понижава скоростта на възприемането/разбирането на адресираната към лицето реч и възможността за адекватен вербален отговор.

Това е въпрос, който си задават родители и учители. Броят на децата с аутизъм нараства през последното десетилетие. Ние не можем да разберем напълно света на хората с аутизъм, но можем да им помогнем да развият потенциала си.

КОНТАКТИ

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ" гр. Русе, ет. 1, Т: 082/841778

Педагогически съветници: 

Олга Георгиева (8–12клас)

Първи срок: 11.30 – 18.00ч.    

Втори срок: 9.00  15.30ч.

Цвета Балтакова (1– 7клас)

Първи срок: 9.00 – 15.30ч.     

Втори срок: 11.00 - 17.30ч.