Аутизъм

 

Те са като нас – виждат, чувстват, смеят се и плачат. Но в техните очи светът изглежда по-различно, отколкото в нашите. Смеят се, но се смеят и тогава, когато на нас ни се плаче.

В съвременността аутизмът се определя като разстройство на развитието, продължаващо през целия живот, който най-често засяга начина, по който детето комуникира и установява контакти с останалите хора. Аутизмът се проявява без оглед на нивото на интелигентност.

За всичките, страдащи от аутизъм, се отнасят затруднения в три основни области:

 • затруднено социално взаимодействие – изпитват трудности и са неспособни да развиват отношения с връстниците си, липсва интерес за включване в дейностите; липсва емоционална съпричастност, изглеждат безразлични към другите;
 • липса на социално общуване – недостатъчно развита способност за говорене, липса на умения за общуване, стереотипна употреба на езика, среща се ехолация – механично, често неуместно използване на заучени фрази;
 • липса на въображение – недостатъчна способност за абстрактно мислене,  задълбочаване в несъществени детайли.

 

Типове аутизъм

Детски аутизъм –  установен до 3г.

Атипичен аутизъм – установен след 3г. възраст, не се забелязват признаци от 3-те области

Аутистични черти – забелязват се само определени черти, не са от 3-те области

Синдром на Аспергер – „малки мъдреци”. Затрудненията са в 3-те области. Предпочитат да общуват с по-възрастни; интелектът е в норма; не разбират невербалната комуникация; егоцентрични са; трудно се съобразяват с чувствата и емоциите на другите.

 

Признаци за аутизъм

Спектърът от признаци на аутизма е широк, симптомите могат де се срещат под различна форма и степен на сериозност:

 

 • използване на стереотипни, повтарящи се действия
 • често имат интереси, успехи само в определени области
 • трудно разбират смисъла на жестикулации, израженията на лицето, тона на гласа
 • трудно разпределят вниманието си, обръщат внимание единствено върху едно качество на наблюдавания предмет
 • имат затруднения с последователността, логиката на действията
 • по-спокойни са, когато знаят, какво ще последва
 • имат проблеми с краткотрайна памет
 • неспособност за разбиране на времето

 

Практически съвети за родители

 

 • избягвайте да повишавате тона на гласа си;
 • ясно формулирайте изискванията си;
 • начинът на обучението трябва да бъде активен;
 • не коментирайте грешките;
 • след постигане на успех веднага продължете с някаква друга дейност;
 • не давайте на детето възможност за отхвърляне (използвайте позитивни инструкции вместо въпроси);
 • използвайте мимики и жестове (независимо от това, че имат проблеми с разбирането на жестовете. Някои традиционни жестове могат да помогнат);
 • винаги старайте се да бъдете убедителни;
 • хвалете и мотивирайте;
 • при необходимост правете нещата заедно;

КОНТАКТИ

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ" гр. Русе, ет. 1, Т: 082/841778

Педагогически съветници: 

Олга Георгиева (8–12клас)

Първи срок: 11.30 – 18.00ч.    

Втори срок: 9.00  15.30ч.

Цвета Балтакова (1– 7клас)

Първи срок: 9.00 – 15.30ч.     

Втори срок: 11.00 - 17.30ч.