Каква е тайната на аутизма?

Това е въпрос, който си задават родители и учители. Броят на децата с аутизъм нараства през последното десетилетие. Ние не можем да разберем напълно света на хората с аутизъм, но можем да им помогнем да развият потенциала си.

Защото „Всяко дете е уникално и се нуждае от помощ, за да се развива и приспособява към живота“ (Туре Йонсон).

За да Ви подпомогнем при работа с деца с аутизъм, събрахме множество съвети, игри и практически насоки за работа, в книжката „Как да работим с … ДЕЦА С АУТИЗЪМ.“ Автор: Пенка Шапкова – Танева. Изданието насочва вниманието на читателя към психолого-педагогическата характеристика на аутизма и намирането на ефективни стратегии за работа с деца с аутизъм.

Посочени са редица важни средства и методи за ранно въздействие при деца с аутизъм и са описание ефективни способи за работа в учебна среда. Ето и малко от изданието…

 

Как да взаимодействаме по подходящ начин с децата с аутизъм?

Ето няколко насоки за работа на учители и специалисти:

1. Ние първи трябва да се присъединим към света на децата, следвайки техните интереси, използвайки техния език, преди да ги помолим да се включат в нашия. По този начин установяваме взаимна връзка и отношение, а това е необходима предпоставка за ефективно обучение.

2. Първоначално при осъществяване на емоционален контакт с детето, при преодоляване на негативизма при общуване и неутрализиране на страха, възрастните е необходимо да запомнят:

- да не говорят високо;

- да не правят резки движения;

- да не гледат втренчено детето в очите;

- да не бъдат твърде активни и натрапчиви;

- да не се обръщат (насочват) директно към детето.

3. Използвайте ясен и недвусмислен език. Избягвайте хумор, ирония, сарказъм, умалителни имена, псевдоними. Бъдете кратки и конкретни.

Ако детето случайно събори всички ваши документи на пода и вие кажете „Чудесно!“, това ще се възприеме буквално и това действие може да се повтаря редовно. Избягвайте да използвате идиоми. „Сложи си мислещи шапки“, „Отворете си ушите” и „Цип на устните“, защото това ще озадачи напълно детето и то ще се чуди какво трябва да прави.

Добре е да се дават ясни възможности за избор. Вие може да получите по-добър резултат, като попитате: „Искате ли да четете или да рисувате?“, отколкото като попитате: „Какво искаш да правиш сега?“.

4. Подгответе се за много упорита работа. Хората с проблеми в развитието често трябва да бъдат обучавани на всичко до най-малките детайли. При много от тях няма възприемчивост в началото и вие трябва да бъдете извънредно търпеливи.

5. Всички, които са в постоянно взаимодействие с хора с проблеми в развитието, ще трябва да се научат да бъдат учители. За да задържите детето в естествената му среда възможно най-дълго време, трябва да бъдете ефективни учители.

6. Аутистичните деца се нуждаят от инструкции, разбити на малки стъпки за насърчаване на разбирането. Да се представят отделните дейности (задачи) във вид на инструкции. Така например, отваряне на чекмедже и намирането на четка за зъби ще бъде първата стъпка. Получаване на паста за зъби е втората. Повтаряйте инструкциите, докато детето схване идеята и формира умения.

7. Ясно дефиниране на целите на урока.

8. Не забравяйте, че последователността е ключов компонент на успеха.

9. Покажете на детето какво точно трябва да направи, вместо да му казвате и бъдете готови да му показвате много пъти. Последователните повторения ще помогнат на детето да се научи (да формира едно или друго умение).

10. Поставяйте малки цели в началото. Откривайте удоволствие дори и в малкия напредък. Трябва да сте щастливи при постигането на тези малки цели, а не да очаквате и да се борите за недостижимия и абсолютен идеал – тотален успех.

11. Вие все пак можете да очаквате адекватност и успеваемост в някои неща, но не във всичко. Това не бива да ви прави нещастни. Често най-щастливите хора са тези, които осъществяват амбициите си стъпка по стъпка, които работят за постигането на малки цели за разумно определен период от време. Помнете, успехът е относителен; винаги има какво още да се научи и желае, затова е важно да намирате удовлетворение в постигнатото.

12. Награждавайте детето постоянно за показване на подходящо поведение. Нещо малко като стикер или вербална похвала „Харесва ми как работиш“.

СЪВЕТ

Награди и положителни подкрепления са чудесен начин за постигане на желаното поведение при деца с аутизъм. Помогнете на децата да разберат кои действия и поведения водят до награда.

На децата може да се даде възможност сами да изберат наградата, така, че да се стремят към нея и да очакват да я получат. За тази цел може да се използва лист хартия с нарисувано лице. Всеки път, когато детето демонстрира желано поведение, учителят може да рисува на лицето усмивка, а в ситуации, в които не се проявява такова поведение ще се изтрива усмивката и ще се рисува намръщено лице.

Когато се използват правилно, наградите са много силни (ефективни). Дори предметите за автостимулация могат да се използват като подкрепители.

Има много идеи за възнаграждения.

ПРИМЕР

Десет събрани символа (стикера) може да са равни на голямата награда, която детето само да избере (предмети за игра или др.). При пет събрани от детето парчета пица (нарисувани) за добро поведение, то може да бъде възнаградено с истинска пица от учителя (терапевта) или от родителя.

 

13. Съсредоточете се върху това, което детето може да прави по-добре, отколкото върху това, което не може да прави. Потърсете неговите силни страни и ще ги намерите.

14. Опитайте се да разберете какво провокира избухванията при детето. Възможно е едно или повече от сетивата да е в режим на претоварване. Записвайте и отбелязвайте какво предизвиква това поведение.

15. Бъдете търпеливи към ограничения речник на детето, защото на него може да му е трудно да ви каже от какво има нужда или какво иска, защото не може да го опише с думи.

16. Не повишавайте тона на гласа, защото детето може да не чуе думи, а само викове.

17. Не налагайте дисциплина, когато децата са объркани и тревожни, защото няма да могат да взаимодействат емоционално с вас.

18. Общуването да се случва на нивото на детето, а не над него.

19. Направете малък кът за почивка (тих кът) в рамките на дома или класната стая за детето с аутизъм. Можете да използвате:

ПРИМЕР

Оставете някои удобни завивки и възглавници вътре. Уверете се, че мястото е достатъчно тъмно и по-тихо, отколкото останалата част на стаята. Позволете на детето с аутизъм да отиде в това пространство за няколко минути или половин час, всеки път, когато то е в ситуация на несправяне с определени задачи. Вие също може да му позволите да прави това, което му е приятно в спокойното пространство, като четене или писане. Уверете се, че другите деца не използват това пространство и не го нарушават, когато той или тя е там.

Хората с аутизъм все по-често се описват в специализираната научна литература като „визуално мислещи“ или „визуално учащи се“. Темпъл Грандин споделя, че мисли „в картини“.

СЪВЕТ

За децата с аутизъм от съществено значение е осигуряването на визуална подкрепа (картинни изображения, снимки, символи, напечатани думи и др.) в дома, детската градина и училището, с цел преодоляване на дефицитите в социалното функциониране и постигането на успехи в процеса на обучение.

Важно условие за подкрепа на ученето на децата с нарушения от аутистичния спектър е организирането (структурирането) на средата. Структурираната среда създава комфорт у децата. За целта могат да се използват визуални разписания (написани или нарисувани), снимки, графици и др.

Визуалните графици могат да се използват във всяка среда (класна стая, при трудова терапия, вкъщи, при логопедична терапия и т.н.) ще помогнат на детето да отговаря на вашите очаквания.

Те се основават на стратегията „първо“ и „след това“. Дневният график на детето може да включва различни социални взаимодействия.

Може да повиши мотивацията на детето да завърши по-малко желаните дейности.

ПРИМЕР

С пускането на компютър след математика, детето може да бъде по-мотивирано за завърши задачите по математика, знаейки, че след това ще има възможност да работи с компютър.

 

Графиците трябва да се подреждат „отляво надясно“. За изготвянето им могат да се използват собствени снимки, реални обекти, написани думи и др.

Необходимо е да се изработи индивидуално разписание/график за всяко дете с аутизъм, в допълнение към общия график за класната стая. Индивидуалният график ще даде възможност на детето да разбира случващото се около него в една визуална форма. Дължината на графика може да бъде променяна, поради обработката на твърде много информация наведнъж. Графиците могат да бъдат и вертикални.

Визуални разписания помагат на децата с аутизъм да организират дневния си режим.

ПРИМЕР

Чрез поредица от картинни изображения или снимки, детето може да научи стъпка по стъпка какви действия се извършват при ходенето до магазина. Когато се обяснява разписанието на детето, думи като „първо“, „след това“ и „после“ обикновено се дават като вербални знаци за последователност.

С помощта на визуалното разписание, децата имат възможност да предвидят ситуациите от ежедневието, като по този начин се редуцират много от негативните симптоми (страх, тревожност, гняв, свръхвъзбудимост и др.), свързани с аутизма.

СЪВЕТ

Важно е да се предупреждава детето, когато има промяна на рутината или преминаване от една дейност към друга. Децата се чувстват по-сигурни, когато знаят какво да очакват. Разписанията помагат на децата да разберат какво предстои.

Картинните графици също помагат, защото чрез тях се визуализират действията, които детето трябва да извърши. Използват се за формиране на умения за самообслужване.

Писмените графици са ефективни за деца, които умеят да четат. Те се поставят на чина на детето, където то може да вижда какво следва и да се прави плавен преход от една дейност към друга.

Може да се използва таймер. Обяснете, че когато таймерът изгасва, е време детето да започне нова дейност. Децата трябва да знаят приблизително колко време остава. Ако детето обича да чете, може да обясните, че „в рамките на 5 минути то ще чете любимата си книга, а след това следва математика, след което може отново да чете“.

Дръжте всички материали (цветни моливи, книжки, игри и др.) на едно и също място, винаги – и ако е възможно, да се постави снимка, която определя (характеризира) тази област. Така децата ще знаят къде да се връщат съответните материали, когато приключат работа с тях.

Част от структурирана среда на преподаване ограничава разсейването (влиянието на шума или твърде много визуални ефекти). Липсата на постоянство със средата може да предизвика стрес и безпокойство у децата с аутизъм.

 

Как можем да направим визуални разписания за децата с аутизъм?

• Необходими са снимки (снимки на предмети/ обекти от ежедневието и др.).

• Ламиниране на снимките.

• Необходимо е велкро (кръговите разделители са по-удобни от лентите), които се поставят и на гърба на ламинираните карти, както и на плаката или материал (хартия, картон), който сте избрали за показване на графика.

• Голяма хартия/ картон.

• Отворен плик, където да се съхраняват ламинираните карти/снимки.

 

Примерни графици за деца с аутизъм в дома и класната стая

„Влизане в класната стая“:

• Поздравете учителя.

• Поздравете децата в класа.

• Разопаковайте ученическата чанта.

• Пригответе се за час.

• Седнете на чина.

 

Примерни игри за развитие на възприятия (тактилни и кинестетични), вниманието и речта

 

ИГРА

Направете пакет, като опаковате малка играчка или бонбони в хартийка. Посъветвайте децата да седнат в кръг и им кажете, че вие сте получили пакет, но нямате представа, за кого е. Децата трябва да предават пакета помежду си и да разопаковат само един лист хартия. У който е последното парче хартия има право да запази това, което е вътре.

 

Играта може да се прилага от родителите, от учителите в детската градина и класната стая и от специалистите, работещи с деца с аутизъм.

Още съвети, идеи и добри практики ще намерите в изданието:“Как да работим с деца с аутизъм“. 

 

Автор: Пенка Шапкова – Танева

КОНТАКТИ

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ" гр. Русе, ет. 1, Т: 082/841778

Педагогически съветници: 

Олга Георгиева (8–12клас)

Първи срок: 11.30 – 18.00ч.    

Втори срок: 9.00  15.30ч.

Цвета Балтакова (1– 7клас)

Първи срок: 9.00 – 15.30ч.     

Втори срок: 11.00 - 17.30ч.