Ако имаш две или повече деца вероятно вече знаеш, че е доста трудно да поддържаш мир и разбирателство в семейното царство. Независимо от разликата във възрастта им, между тях неминуемо се поражда ревност, гняв и желание за надмощие над другия, почти като при възрастните… Само че малките не се ограничават в методите и често емоциите прерастват в истински битки, които завършват със сълзи.

 

Наркотиците и напълно разбираемата борба срещу тях са се превърнали в част от обичайния ни живот. Те присъстват в живота ни, независимо дали приемаме съществуването и остротата на проблема и му отделяме необходимото внимание. Те проникват навсякъде и никой, независимо от социалния статус, образование, материална задоволеност или нищета, не е предпазен от сблъсъка с тях.

От шест до осем години

Какво да очакваме на тази възраст?

Колкото повече порастват, толкова по-изкусни и не така наивни стават детските лъжи. Не е задължително обаче всяка една лъжа да е осъдителна. На тази възраст много лъжи са породени от емоционални и свързани с разтежа тревоги в малкия човек – такива като нуждата да бъде важен или желанието да споделя нечии чувства.

Съвети за родители

Заекването е едно от най-древните и все още не докрай разгадани нарушения на плавността на речта. По данни на статистиката, в света около 5 – 7% от децата страдат от заекване. Относно неговия произход и причините съществуват голям брой теории, вероятно поради специфичните и сериозни трудности, които то създава в процеса на комуникация.

КОНТАКТИ

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ" гр. Русе, ет. 1, Т: 082/841778

Педагогически съветници: 

Олга Георгиева (8–12клас)

Първи срок: 11.30 – 18.00ч.    

Втори срок: 9.00  15.30ч.

Цвета Балтакова (1– 7клас)

Първи срок: 9.00 – 15.30ч.     

Втори срок: 11.00 - 17.30ч.