Тест "Бащата в семейството"

Какъв е той – бащата в семейството?... За да се изясни този въпрос , предлагаме ви да отговорите на 24 въпроса.

При отговор „Съгласен“ получавате 2 точки т., „Не съвсем“ – 1, „Не съм съгласен“ – 0 т..

Съгласен ли сте с твърдението , че:

1. Мъжът се справя по-добре с по-големите, отколкото с по-малките деца.

2. След развод децата трябва да останат при майката.

3. Добрият мъж обикновено е добър баща.

4. Мъжете за разлика от жените не бива да проявяват открито чувствата си.

5. Мнението на бащата при възпитанието на децата е решаващо.

6. След раждането на детето жената отделя по-малко внимание на мъжа.

7. По-добре е да се живее без баща, отколкото с  лош баща.

8. Щом като се смята, че жената прави всичко по-добре от мъжа, нека тя да възпитава децата.

9. Ако детето не може да се справи с нещо, то трябва да се обръща за помощ винаги към майката.

10. Колкото е по-силна любовта към детето, толкова по-лесно се възпитава то.

11. Бащата трябва да се намесва във възпитанието на детето само тогава, когато майката помоли за това.

12. След развода малкото дете, останало с майката, въобще не забелязва липсата на бащата.

13. Майките обикновено повече глезят децата.

14. За бащите е полезно да прекарват отпуската заедно със семейството.

15. Момчето още от най-ранна възраст трябва да се възпитава различно от момичето.

16. Някои деца предпочитат да прекарват повечето време с майката, отколкото с бащата.

17. Вие често имате чувството че за жена ви детето е по-важно от вас.

18. Вие можете успешно да замените жена си във всички ситуации, свързани с възпитанието.

19. Детето трябва да уважава повече бащата, отколкото майката.

20. Жена ви винаги се меси, когато започнете да се занимавате с децата.

21. При желание мъжът може да се справи с новородено по-зле от жената.

22. Бащата е по-важен за сина, отколкото за дъщерята.

23. Жена ви не ви приема като сериозен възпитател.

24. Когато семейството има баба, възпитанието на децата е много по-лесно.

 

А сега пребройте  колко точки сте набрали във всяка група отговори.

В първа група влизат отговорите на въпросите: 1, 4, 5, 12, 13, 15, 19, 22.

Във втора група: 2, 6, 8, 9, 11, 17, 20, 23.

В трета група: 3, 7, 10, 14, 16 ,18, 21, 24.

Във всяка група съответсва на типа, който се отнася бащата в семейството. В коя група отговорите сте набрали най-много точки, към този тип и принадлежите.

Тип 1 – „традиционен“. Той е главна семейството, изцяло представлява интересите ви в общуването ви с „външния свят“. Той е „последната инстанция“ и при решаването на въпросите с възпитанието на децата. Понякога той до известна степен е строг; придава голямо значение на дисциплината, изисква от децата да изпълняват задълженията си. В многодетните семейства с всяка изминала година отделя повече внимание на възпитанието на децата няма сърдечни отношения. Децата се отнасят към бащата сдържано, чувствайки, че той не познава достатъчно добре техните нужди и желания.

Тип 2 – „баща, загрижен най-вече за семейното благополучие“. Мъжът е предоставил пълна свобода на жената по въпросите, свързани с възпитанието на детето. Смята, че той и без друго не може да замени жената в това, още повече, че постоянно е затрупан с работа. Но даже и в свободно си време той не гори от желание да се позанимава с децата. И няма нищо странно в това, че след известно време и децата започват да се отчуждават от него. В такива случаи жената може да прибягва до малки хитрости – от време на време да отива за няколко дена при роднини и да оставя децата под надзора на мъжа. Тогава той ще разбере, че жена му му има доверие и като баща.

Тип 3 – „съвременен баща“. За такъв баща общуването, грижата за децата са най-нормални и естествени неща. Макар че няма толкова свободно време, колкото би му се искало, вечерите той обикновено прекарва с децата. Той обича децата, но се притеснява да им показва това, умее не само да играе с по-големите деца, но и да бави по-малките. Децата го обожават. Те от все сърце споделят и най-съкровените си желания с него, и с майката.

Сега ще помолим съпругата също да отговори , а после да сравни своите отговори „вместо мъжа“ с неговите действителни отговори. Ако има голяма разлика, то обсъдете заедно въпросите, чиито отговори в най-голяма степен се различават. Един такъв разговор може да бъде много полезен и за родителите, и за децата.

 

КОНТАКТИ

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ" гр. Русе, ет. 1, Т: 082/841778

Педагогически съветници: 

Олга Георгиева (8–12клас)

Първи срок: 11.30 – 18.00ч.    

Втори срок: 9.00  15.30ч.

Цвета Балтакова (1– 7клас)

Първи срок: 9.00 – 15.30ч.     

Втори срок: 11.00 - 17.30ч.