Тест "Ниво на детската агресия"

Двадесетте въпроса в теста ще подпомогнат родители и възпитатели да определят нивото на агресивност на тяхното дете. Предложена е и схема за наблюдение на детето с осем критерия за агресивност.

1. Понякога ми се струва, че в него се е вселил зъл дух.

2. Не може да премълчи, когато е недоволен от нещо.

3. Когато някой му причинява зло, то обезателно се старае да отвърне със същото.

4. Понякога без всякаква причина му се иска да изругае.

5. Случва се, с удоволствие да счупи играчка, просто, за да я разбие, да я потроши.

6. Понякога дотолкова настоява за нещо, че околните губят търпение.

7. Не е далече от желанието да подразни животно.

8. Да го надвиеш в спор е трудно.

9. Сърди се много, ако му се стори, че някой го лъже.

10. Понякога у него избухва желание да извърши нещо лошо, шокиращо околните.

11. В отговор на обичайни разпореждания се стреми да прави всичко наопаки.

12. Често мърмори повече от обичайното за възрастта си.

13. Възприема се като самостоятелно и решително.

14. Обича да бъде пръв, да командва, да подчинява другите на себе си.

15. Неуспехите предизвикват у него силно раздразнение, желание да намери виновен.

16. Лесно започва кавга, встъпва в бой.

17. Старае се да общува с по-малки и физически по-слаби от себе си.

18. Нередки са пристъпите на мрачна раздразнителност.

19. Не се съобразява с връстниците си, не отстъпва, не дели.

20. Уверено е, че ще изпълни каквато и да е задача по-добре от останалите.

Положителният отговор се оценява с 1 бал.

Показатели:

Висока агресивност — 15—20 бала.

Средна агресивност —7—14 бала.

Ниска агресивност —1—6 бала.

Критерии за агресивност (схема за наблюдение на детето)

1. Често губи контрол над себе си.

2. Често спори, кара се с възрастните.

3. Често отказва да изпълнява правила.

4. Често специално дразни хората.

5. Често обвинява другите за своите грешки.

6. Често се сърди и отказва да направи каквото и да е.

7. Често е завистливо и отмъстително.

8. Чувствително е, много бързо реагира на различни действия  на околните (деца и възрастни), които нерядко го дразнят.

Да се предположи, че детето е агресивно може само в този случай, когато в течение на 6 месеца в неговото поведение се проявяват 4 от осемте представени признаци.  

За дете,  в чието поведение се наблюдават по-голямо количество признаци за агресивност, е необходимо да се потърси помощ от специалист: психолог или лекар.

 

Източник: Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М., 1992г.

КОНТАКТИ

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ" гр. Русе, ет. 1, Т: 082/841778

Педагогически съветници: 

Олга Георгиева (8–12клас)

Първи срок: 11.30 – 18.00ч.    

Втори срок: 9.00  15.30ч.

Цвета Балтакова (1– 7клас)

Първи срок: 9.00 – 15.30ч.     

Втори срок: 11.00 - 17.30ч.