Семейна атмосфера

Описание: тестът  е самооценъчен, съдържа 35 твърдения, които касаят взаимодействието в семейството.

От изследваното лице се иска да оцени всяко твърдение, като определи дали то се отнася за него (съгласен) с отговор „да” или не (несъгласен) с отговор „не”.

Инструкция: предлагаме 35 твърдения, отнасящи се до семейните взаимоотношения. От вас се иска, след като се запознаете с всяко твърдение, да определите дали сте съгласен с него, т.е. отнася ли се то за Вашето семейство, като отговорите с „да” или не сте съгласен с него, като отговорите с „не”. Резултатите впишете в предоставената бланка за отговори. 

Въпросник:

1.  Нашето семейство е много задружно.

2.  В нашето семейство е прието в събота и неделя да закусваме и обядваме всички заедно.

3. Присъствието на някой (някои) членове на семейството обикновено ме изважда от равновесие.

4.  В домът си се чувствам особено уютно.

5.  В живота на нашето семейство има обстоятелства, които много дестабилизират отношенията ни.

6.  Най-добре си почивам в домашна обстановка.

7.  Ако в нашето семейството се случи кавга, то много скоро всички забравят за нея.

8.   Някои навици на членове от нашето семейството много ме дразнят.

9.  С пълно основание мога да кажа: „Моят дом е моята крепост”.

10. Посещението на гости в къщи, обикновено се отразява благотворно върху отношенията в семейството ни.

11. В семейството ми има много неуравновесен човек.

12. В семейството ми има най-малко поне един човек, който ще ме утеши, ободри, вдъхнови.

13. В нашето семейство има член (членове) с много труден характер.

14. В нашето семейство всички се разбират един друг.

15. Забелязал (а) сте, че визитата на гости обикновено се съпровожда с малки или значителни конфликти в семейството.

16. Когато за по-дълго отсъствам от дома си, преживявам носталгия и желание да се върна.

17. Познатите, които идват на гости у нас, обикновено отбелязват спокойствието и разбирането в нашето семейство.

18.  От време навреме в нашия дом възникват шумни скандали.

19. Домашната атмосфера често ми действа угнетяващо.

20. В семейството си се чувствам сам и никому ненужен.

21. В нашето семейство е прието да почиваме през лятото всички заедно.

22. С трудните проблеми и предизвикателства обикновено се справяме колективно (напр. генерално почистване, подготовка за празник, работа на вилата и пр.)

23. Членовете на моето семейство често пеят, свирят на музикални инструменти или просто танцуват заедно.

24. В нашето семейство преобладава радостна и весела атмосфера.

25. Обстановката в нашето семейство е по-скоро тягостна, тъжна и напрегната.

26.  Дразня се от това, че в нашето семейство всички или почти всички говорят на висок тон.

27. В нашето семейство е прието да се извиняваме взаимно един на друг, когато някой допусне грешка или причини неудобство.

28. На празниците в семейството ми обикновено е най-весело.

29. В нашето семейство често е толкова дискомфортно, че не ми се иска да се прибирам в къщи.

30. Често ме обиждат в къщи.

31. Винаги ме радва подредеността и спретнатостта в нашия дом

32. Когато се прибирам в къщи, често ме обладава такова състояние: не искам да виждам и да слушам никой.

33. Отношенията в семейството ми е са много напрегнати.

34. Аз зная кой и за какво в нашето семейство се чувства неуютно.

35. Често ни посещават гости.

 

Обработка на резултатите (ключ):

Всеки правилен отговор, съвпадащ с ключа получава по 1 бал, както следва:

# „да” твърдения: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 35;

# „не” твърдения: 3, 5, 8, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 32, 33, 34.

 

Интерпретация на резултатите:

Показателят „характеристика на семейното биополе” може да варира от 0 до 35 бал.

Устойчивото отрицателна семейна атмосфера варира в диапазона от 0 до 8 бал.  В този диапазон се намират съпрузи, които взимат решение за развод или определят своя съвместен живот като „труден”, „непоносим”, „кошмарен”

Неустойчива или променлива семейна атмосфера варира в диапазона от 9 до 15 бал.  Тези показатели свидетелстват за наличие на частично разочарование от съвместния живот и  наличие на напрежение във взаимоотношенията.

Неопределена семейна атмосфера варира в диапазона от 16 до 22 бал.  Тук са налице някои смущаващи фактори, но като цяло в семейството преобладава позитивна енергия.

Устойчиво положителна семейна атмосфера варира в диапазона от 23 до 35 бал

 

КОНТАКТИ

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ" гр. Русе, ет. 1, Т: 082/841778

Педагогически съветници: 

Олга Георгиева (8–12клас)

Първи срок: 11.30 – 18.00ч.    

Втори срок: 9.00  15.30ч.

Цвета Балтакова (1– 7клас)

Първи срок: 9.00 – 15.30ч.     

Втори срок: 11.00 - 17.30ч.