Мария Дуковска

Без да искат, родителите могат да причинят ужасни вреди на децата си.

Всеки родител прави най-доброто, на което е способен, за да отгледа и възпита правилно своите деца. Но понякога и най-добрите грешат.

Съзнателно или не, много често родителите повтарят грешките на своите настойници, а тази мултиплицирана грешка може да доведе до сериозни психологически проблеми на децата. Някои от най-често срещаните патологични състояния, за които родителите носят голяма вина. Вижте кои са те.

 

Грешка първа: обещанието

Мнение на родителите 

“Повече няма да те обичам”, “Ако не си такъв, какъвто аз искам, няма да те обичам повече.” Защо децата така често спорят по повод на всяка наша молба? Може би ни правят напук. Какво да правим? Да призоваваме към здрав разум? Но, те просто не слушат какво им говорят възрастните. Да заплашваме? Това още повече не действа. В такива случаи много родители използват своеобразен коз: “Сега мама няма да те обича повече”. Често много от нас произнасят тази фраза.

Мнение на психолозите

Обещанието повече да не обичате своето дете е едно от най-силните средства на възпитание. Обаче тази заплаха като правило не се осъществява. А децата прекрасно чувстват фалша. Веднъж излъгали, можете за дълго да загубите доверието на детето. То ще ви възприема като лъжец. По-добре е да кажете: “Аз пак те обичам, но не одобрявам поведението ти”.

10 съвета за възпитанието от Робин Берман

Робин Берман - авторка на книгата “Hate me now, thank mе later” (how to raise your child with love and limits), има много добри идеи за възпитанието. Ето 10 от тях:

1. Не си струва да се опитваме да сме приятели с детето

“Ние сме поколение на угаждащи родители, намиращи се във властта на собствените си деца.” Робин твърди, че за детето е важно да вижда в лицето на родителя не приятел, а авторитет, лидер, наставник, който може да подкрепи и да помогне. Освен това може и да наложи твърда забрана, да не върви "по гайдата" на капризите му, но едновременно с това да уважава чувствата и потребностите на малкото.

2. Твърдо “не”

Общоизвестно е, че детското познание за света се изгражда от най-ранните години и то се базира освен на собствено наблюдение и усещане за заобикалящата действителност още и на постоянно питане за повечето неща. Дори възрастните да игнорират даден детски въпрос, това не означава, че въпросът вече не съществува и интересът към него вече го няма. Независимо дали децата са попитали за нещо или родителите сами са решили да информират детето по конкретна тема, предаването на словесна информация от родителите на децата си има своите особености. Въпросът е КАК да се общува с детето така, че то да възприеме желаната информация. Също отделен въпрос е, че съществуват различни теми, някои от които притесняват родителите или както е възприет изразът са ТЕМИ-ТАБУ за разговор. 

КОНТАКТИ

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ" гр. Русе, ет. 1, Т: 082/841778

Педагогически съветници: 

Олга Георгиева (8–12клас)

Първи срок: 11.30 – 18.00ч.    

Втори срок: 9.00  15.30ч.

Цвета Балтакова (1– 7клас)

Първи срок: 9.00 – 15.30ч.     

Втори срок: 11.00 - 17.30ч.