Посъветвайте вашето дете:

• Да не дава лична информация като име, парола, адрес, домашен телефон, училището, в което учи, месторабота или служебен телефон на родителите си, както и друга лична информация за себе си, приятелите си, за вас, за братя, сестри или други роднини и близки без вашето или тяхно изрично разрешение. 

• Да не приема среща с някого, с когото се е запознал чрез социалните мрежи, сайтовете за запознанства, форумите, чат програмите или по друг начин чрез интернет, без вашето знание и съгласие.

В своята книга „Ключът към положителното мислене” Наполеон Хил пише: ”Приемайте хората такива, каквито са, а не каквито ви се иска да бъдат. Не подминавайте добрите им страни. За да се научите да приемате хората такива, каквито са, трябва да се държите така, сякаш вече го можете“.

Много често се възмущаваме от начина, по който децата общуват – било в училище, в семейството или на улицата. Забелязваме как някои от тях са груби и арогантни, а други прекалено плахи и не умеещи да защитят себе си и позициите си. Защо се получава така ?

 Пети клас обикновено е възрастта, когато детето се превръща бързо от потребител в активен участник в бурната дейност на информационното общество. Това е и един от най-рисковите периоди от гледна точка на онлайн поведението. Засиленият интерес към околните се изразява в често безкритичното разширяване на онлайн контактите. В тази възраст са типични и по-провокативните прояви, които в интернет се проявяват много по-силно и по-често, отколкото във физическия свят.

“Тайните на семейството” - Джон Братшоу

/извадки/

Последните 35 години ни разкриха ново съзнание за влиянието на семейството върху изграждането на личността. Досега се знаеше само, че семейната среда влияе чувствително, сега откриваме, че това въздействие  е неимоверно силно. Разбираме, че семейството е динамична социална система със свои структурни закони, компоненти и правила.

КОНТАКТИ

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ" гр. Русе, ет. 1, Т: 082/841778

Педагогически съветници: 

Олга Георгиева (8–12клас)

Първи срок: 11.30 – 18.00ч.    

Втори срок: 9.00  15.30ч.

Цвета Балтакова (1– 7клас)

Първи срок: 9.00 – 15.30ч.     

Втори срок: 11.00 - 17.30ч.