Бабите и дядовците имат значима роля в развитието на внуците си. Като традиционни фигури в живота на децата, прародителите са стабилни и отдадени грижовници за рода. Освен това бабите и дядовците са ценен ресурс и за родителите. При нужда те се отзовават с финансова, практическа и емоционална подкрепа.

"Песимизмът не е само негативен начин за мислене, но и симптом за една от най-големите заплахи за „епидемията” от депресия. " - Весна Пенчева, психолог

Оптимизмът е нещо повече от позитивно мислене. Той е навик за позитивно мислене или казано по друг начин: тенденция да гледаш на събитията или обстоятелствата откъм по-благоприятната страна и да очакваш щастлив изход.

Песимисти или оптимисти – изборът е изцяло ваш.

„Има три неща, които възрастните могат да научат от децата: да бъдат радостни без повод, винаги да са заети с нещо и да се стремят с всички сили към това, което желаят“ - Паулу Коелю 

От децата си може да научите много, те са една истинска енциклопедия, стига да виждате това, което ви показват, и чувате това, което ви казват.

Автор: Дороти Нолт

Ако децата получават несправедливи упреци, те се научават да презират.

Ако децата са заобиколени с враждебност, те се научават да бият.

Ако децата растат в страх, те се научават  да се тревожат.

 

Автор: Мадлен Алгафари

„Навсякъде в психологическите книги пишат колко е важно детството, как всичко едва ли не зависи от него. В повечето книги обаче пише как ние, родителите, да не правим и по-малко какво точно да правим, за да отгледаме оптимистични и успяващи деца.”

„Не можете да научите децата да се държат по-добре, като ги карате да се чувстват по-зле. Когато се чувстват по-добре, децата се и държат по-добре“.  - Пам Лео

Всеки родител обича детето си и полага усилия и старания да се грижи за него и да го възпитава по най-добрия начин, на който е способен.  

КОНТАКТИ

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ" гр. Русе, ет. 1, Т: 082/841778

Педагогически съветници: 

Олга Георгиева (8–12клас)

Първи срок: 11.30 – 18.00ч.    

Втори срок: 9.00  15.30ч.

Цвета Балтакова (1– 7клас)

Първи срок: 9.00 – 15.30ч.     

Втори срок: 11.00 - 17.30ч.