"Ако прекалено натегнеш струната, тя ще се скъса.Ако я оставиш прекалено хлабава, тя няма да свири." - Сидхарта

Доказано е, че родителското поведение има причинно-следствена връзка с поведението на детето и формирането на определени черти в характера му.

Автор: Мадлен Алгафари, психоаналитик в Студио по аналитична психология – София

Много често, възпитавайки, родителите повтарят моделите, прилагани от техните родители. Затова смея да твърдя, че има и възпитателни подходи, типични за отделните националности. Този модел на възпитание до голяма степен оформя националния характер, народопсихологията. Така е и у нас.

КОНТАКТИ

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ" гр. Русе, ет. 1, Т: 082/841778

Педагогически съветници: 

Олга Георгиева (8–12клас)

Първи срок: 11.30 – 18.00ч.    

Втори срок: 9.00  15.30ч.

Цвета Балтакова (1– 7клас)

Първи срок: 9.00 – 15.30ч.     

Втори срок: 11.00 - 17.30ч.