Общоизвестно е, че детското познание за света се изгражда от най-ранните години и то се базира освен на собствено наблюдение и усещане за заобикалящата действителност още и на постоянно питане за повечето неща. Дори възрастните да игнорират даден детски въпрос, това не означава, че въпросът вече не съществува и интересът към него вече го няма. Независимо дали децата са попитали за нещо или родителите сами са решили да информират детето по конкретна тема, предаването на словесна информация от родителите на децата си има своите особености. Въпросът е КАК да се общува с детето така, че то да възприеме желаната информация. Също отделен въпрос е, че съществуват различни теми, някои от които притесняват родителите или както е възприет изразът са ТЕМИ-ТАБУ за разговор. 

Статията e преведена и публикувана с разрешението на Greatschools.org. 

Децата, които постигат успехи, и успешните училища, обикновено имат една обща тайна съставка: родители, които ги подкрепят! Това означава, че времето, през което помагате в училище, увеличава шансовете за успех и на Вашето дете.

Както учениците, така и училищата, разчитат на родителите, за да им помогнат по най-добрия начин. Учениците се нуждаят от атмосфера на подкрепа, за да учат у дома, и от някого, който да се застъпва за тях в училище. В сегашните условия на свити бюджети и повишени изисквания към учителите, много училища не могат да осигурят необходимото на своите ученици без помощта на родителите.

Развитието на сексуалността започва още от раждането. Тогава още присъстват различните поведение и очаквания към момченцата и момиченцата. Разбира се, че формирането на характера е зависимо от пола. Още от момента на раждането започва развитието на сексуалността като емоционален и физически фактор. В целия процес не се включват само физическите промени, но и мислите, усещанията и желанията, които започват да се зараждат.

 

   Съзряването на сексуалността у децата започва много преди навлизането в пубертета.

Виктория Бъчварова, Център за приобщаващо образование

 

„Най-ценното нещо, което можем да дадем на детето си след нашата безусловна любов и подкрепа, е добрата самооценка.“

Важно е да научим детето да се харесва такова каквото е, да вярва в себе си и свободно да следва мечтите си. Ако още в най-ранна детска възраст обърнем внимание на детето как мисли по отношение на себе си и как се чувства, бихме могли много по-лесно да го подкрепим да израсне пълноценна личност.

 

Добрата самооценката е важен фактор за това децата да растат уверени, смели и готови да посрещнат всякакви предизвикателства, да вярват в собствените си способности и просто… да бъдат щастливи. 

 

 

Ако на първо четене фразата „емоционална интелигентност” ви стряска, това е, защото сме свикнали да свързваме интелигентността с чистата логика, която изключва всеки вид емоция. 

Емоционалната интелигентност (ЕQ) е умението да разчитаме своите и чуждите емоции, да не се страхуваме от емоциите си и да не ги потискаме, а, напротив, да ги използваме и приемаме като нормална част от живота си. Това обаче е възможно само ако добре познаваме себе си и ако можем правилно да разбираме чувствата си и да ги управляваме. 

Основни идеи от книгата на Джери Уайкоф и Барбара Юнел

 

Най-често срещаните непреодолими родителски проблеми биха могли да се сведат до минимум, ако родителите се научат как да приспособяват реакциите си спрямо нуждите на своите рожбите. Тази книга предлага практични съвети за разрешаване на поведенческите проблеми.

Нашето намерение е да покажем на родителите как да реагират на свързаните с дисциплината проблеми по спокоен, последователен и ефективен начин — без да повишават тон или да посягат с ръка. Ние бихме искали да им помогнем да се превърнат в „дисциплинирани родители“, които да са в състояние да се контролират в моменти, когато децата им са изгубили контрол. 

КОНТАКТИ

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ" гр. Русе, ет. 1, Т: 082/841778

Педагогически съветници: 

Олга Георгиева (8–12клас)

Първи срок: 11.30 – 18.00ч.    

Втори срок: 9.00  15.30ч.

Цвета Балтакова (1– 7клас)

Първи срок: 9.00 – 15.30ч.     

Втори срок: 11.00 - 17.30ч.