Децата научават онова, което са изпитали

Автор: Дороти Нолт

Ако децата получават несправедливи упреци, те се научават да презират.

Ако децата са заобиколени с враждебност, те се научават да бият.

Ако децата растат в страх, те се научават  да се тревожат.

 

Ако изпитвате към децата съжаление, те се научават да се самосъжаляват.

Ако се отнасяте към децата с присмех, те се научават да се срамуват. 

Ако децата се измъчват с ревност, те научават какво е завист.

Ако проявите към децата толерантност, те се научават да бъдат търпеливи.

Ако вдъхвате на децата кураж, те се научават да бъдат уверени.

Ако децата получават похвала, те научават какво е благодарност.

Ако децата срещат одобрение, те се научават да харесват себе си.

Ако се отнасяте към децата с благосклонност, те се научават да търсят любов в света.

Ако децата получават признание, те се научават да следват целта си.

Ако обгръщате децата с разбиране, те се научават да бъдат щедри.

Ако децата живеят сред честност и почтеност, те се научават какво е истина и справедливост.

Ако децата опознаят какво е приятелството, те научават, че светът е хубаво място за живеене.

Ако децата живеят в спокойствие, те постигат хармония на духа.

КОНТАКТИ

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ" гр. Русе, ет. 1, Т: 082/841778

Педагогически съветници: 

Олга Георгиева (8–12клас)

Първи срок: 11.30 – 18.00ч.    

Втори срок: 9.00  15.30ч.

Цвета Балтакова (1– 7клас)

Първи срок: 9.00 – 15.30ч.     

Втори срок: 11.00 - 17.30ч.