Автор: Юлиана Дончева – консултант по семейни и детски взаимоотношения

Ако „проспим” кога детето е навлязло в пубертета и то стане инициатор да ни доказва, че „вече е възрастен”, нищо чудно да се чувстваме безсилни в неизбежния конфликт. Но даже и тогава можем да го насочим и решим благополучно за двете страни. През периода на юношеството отношенията с децата претърпявят дълбока промяна, а понякога и временен срив.

 Тъй като понятието юношество е твърде общо, коректно е да се извърши разделение на следните възрастови периоди:

- от 12 до 14 години (ранен етап на юношеството);

- от 15 до 17 години (междинен етап на юношество);

- от 18 до 21 години (късен етап на юношество).

Годините на юношеството се определят като „надежда за промяна“, „период на буря и стрес“, „най-крехкия период от живота на човека“. Семейството и връстниците са сред основните фактори на социализацията в тази възраст. Стремежът към автономност и търсенето на себе си, интересът към новото и различното, чувството за възрастност тласкат тийнейджъра към групата на връстниците. От друга страна потребността от сигурност, закрила, доверие го връщат към семейството. Намирането на здравословен баланс между функционирането му в едната и другата среда е показател за пълноценен живот на юношата и за успешно протичащ процес на социализация. 

Днес все повече пораснали деца се завръщат и живеят отново при своите родители.

В нашата страна липсват статистики, но много от нас знаем, че има голям брой от тези “деца”, които никога не са напускали родния си дом.

Те се решават на тази стъпка, едва когато се оженят/омъжат, ако изобщо стигнат до подобно решение.

Колкото и добре да е за младите хора сами да поемат пътя в живота си, факторите за този избор са налице:

Автор: Стоян Георгиев

Стремежите и ценностите на тийнеджърите могат и да се различават, но всички млади хора си приличат по едно – по желанието си да се убедят, че животът им има смисъл, както и че наоколо има някого, когото го е грижа за тях.

 

Юношеството представлява период на физическо, психологическо и социално развитие от началото на пубертета до навлизането в зрелостта. Речникът на Уебстър дефинира юношеството като състояние на растеж, приложимо единствено за младежкия сегмент на човешката раса; период между детството и зрелостта.

КОНТАКТИ

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ" гр. Русе, ет. 1, Т: 082/841778

Педагогически съветници: 

Олга Георгиева (8–12клас)

Първи срок: 11.30 – 18.00ч.    

Втори срок: 9.00  15.30ч.

Цвета Балтакова (1– 7клас)

Първи срок: 9.00 – 15.30ч.     

Втори срок: 11.00 - 17.30ч.