Автор: Юлиана Дончева – консултант по семейни и детски взаимоотношения

Ако „проспим” кога детето е навлязло в пубертета и то стане инициатор да ни доказва, че „вече е възрастен”, нищо чудно да се чувстваме безсилни в неизбежния конфликт. Но даже и тогава можем да го насочим и решим благополучно за двете страни. През периода на юношеството отношенията с децата претърпявят дълбока промяна, а понякога и временен срив.

 Тъй като понятието юношество е твърде общо, коректно е да се извърши разделение на следните възрастови периоди:

- от 12 до 14 години (ранен етап на юношеството);

- от 15 до 17 години (междинен етап на юношество);

- от 18 до 21 години (късен етап на юношество).

Автор: Стоян Георгиев

Стремежите и ценностите на тийнеджърите могат и да се различават, но всички млади хора си приличат по едно – по желанието си да се убедят, че животът им има смисъл, както и че наоколо има някого, когото го е грижа за тях.

 

Юношеството представлява период на физическо, психологическо и социално развитие от началото на пубертета до навлизането в зрелостта. Речникът на Уебстър дефинира юношеството като състояние на растеж, приложимо единствено за младежкия сегмент на човешката раса; период между детството и зрелостта.

КОНТАКТИ

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ" гр. Русе, ет. 1, Т: 082/841778

Педагогически съветници: 

Олга Георгиева (8–12клас)

Първи срок: 11.30 – 18.00ч.    

Втори срок: 9.00  15.30ч.

Цвета Балтакова (1– 7клас)

Първи срок: 9.00 – 15.30ч.     

Втори срок: 11.00 - 17.30ч.