Изграждане на позитивни взаимоотношения

Автор: Стоян Георгиев

Стремежите и ценностите на тийнеджърите могат и да се различават, но всички млади хора си приличат по едно – по желанието си да се убедят, че животът им има смисъл, както и че наоколо има някого, когото го е грижа за тях.

Съществуват три различни пътища, по които тийнейджърите поемат, и тези пътища са пряко свързани с отговора на въпроса: “На кого му пука за мен?”. Тези пътища могат и да променят посоката си на движение след известен период от време, но при повечето случаи те оставят трайни следи в по-нататъшния живот на момчето или момичето.

Път 1: Пътят на успеха

Ако тийнеджърът е уверен, че родителите са неподправено загрижени за него и го обичат безусловно; ако той е сигурен, че може винаги да се обърне към родителя за помощ, това е сигнал, че детето ви е поело пътя към успеха. Тогава твоята роля ще бъде роля на някого, който подкрепя, насърчава и дава тласък.

 

Път 2: Пътят на случайността

Ако това, което най-много интересува тийнейджъра, е мнението на приятелите му или пък основното нещо, което го интересува, са забавленията, бъдещето му трудно може да се предвиди, понеже то ще зависи до голяма степен от външни фактори и влияния.

 

Път 3: Пътят на провала

Макар и не непременно задължително, много тийнейджъри избират пътя на дрогата или самоубийството именно поради преживяно отхвърляне. Ако отговорът на въпроса: “На кого му пука за мен” е “На никого”, това е отворена врата, канеща провала на гости в живота на съзряващото момче или момиче.

Безспорен е фактът, че детето ще трябва да навлезе в етапа на зрелостта с позитивен възглед за живота, за да може да успее и да налучка верния път. То трябва да се чувства значимо, прието и със стойност, за да се развива успешно.

 

Проблемът с изграждането на приятелствата не може да бъде пренебрегван, тъй като позитивните взаимоотношения могат да съдействат за позитивния растеж, докато негативните взаимоотношения ще променят посоката на движение право надолу. Може би следващите няколко предложения ще ти помогнат да си създадеш картина за твоята роля в тази така важна задача:

– Наблюдавай кои са приятелите на тийнейджъра, но все пак не се прави на много заинтересован.

Без да бъдеш досаден, опитай се да се сприятелиш с приятелите на твоя тийнейджър. Ако си отзивчив, можеш да събереш у вас цяла банда. Постарай се да изглеждаш, звучиш и да се обличаш актуално.

– Изисквай тийнейджърът да прояви отговорност и отчетност по отношение на това, с кого, кога, къде и  до колко часа се среща. Това е валидно най-вече за ранния и междинния етап на юношеството.

– Ако тийнейджърът реши да се среща с някого, който е провокативен, използва циничен език, консумира цигари и алкохол (или още по-зле – наркотици), вземи решителни мерки. Обясни на тийнейджъра, че ще трябва да се среща с подобен индивид единствено у вас и то под надзора на възрастен, без да остават двамата на затворена врата. Ако установиш, че твоят тийнейджър усвоява лошите навици на приятелчето си, вземи още по-решителни мерки, като ги разделиш перманентно.

– Тъй като тийнейджърите много често сформират различни социални групи и общности, постарай се да разбереш какво влияние се освобождава оттам. Ако влиянието е позитивно, окуражавай подобни събирания, но ако не е, предизвикай тийнейджъра да си намери друга група по интереси.

КОНТАКТИ

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ" гр. Русе, ет. 1, Т: 082/841778

Педагогически съветници: 

Олга Георгиева (8–12клас)

Първи срок: 11.30 – 18.00ч.    

Втори срок: 9.00  15.30ч.

Цвета Балтакова (1– 7клас)

Първи срок: 9.00 – 15.30ч.     

Втори срок: 11.00 - 17.30ч.