Периоди на юношеството

 Тъй като понятието юношество е твърде общо, коректно е да се извърши разделение на следните възрастови периоди:

- от 12 до 14 години (ранен етап на юношеството);

- от 15 до 17 години (междинен етап на юношество);

- от 18 до 21 години (късен етап на юношество).

Бихме искали да уточним, че разделението на тези фази е твърде условно, тъй като много често се случва те да се преливат. Така например е характерно за 13-14-годишни деца да бъдат много по-зрели интелектуално или емоционално от вече завършващи училище юноши. Възможно е също и обратното, като едни от най-силните фактори в това отношение са индивидуалният растеж и натискът на връстниците.

 

Ранен етап на юношеството

 

Един от периодите, изпълнени с най-много трудности в живота, е между дванайсет и четиринайсет-годишна възраст. Едно 12-годишно дете може да навлезе в периода на пубертета напълно щастливо, но същото това момче или момиче, когато навърши 13 години, изведнъж се събужда в напълно нов и различен свят, който като че ли не е виждало досега. То започва да изпитва страхове, безпокойства и е атакувано на ежедневна основа от комплекси за малоценност. Кои са характерните особености на ранния етап на юношеството?

1. Приливите и отливите на пубертета са неизмеримо резки. Това поражда вътрешни притеснения за резките физически и емоционални промени. Като се добавят и сравненията с връстниците от училище, които изглеждат вероятно по-високи или “по-умни”, появата на чувство за отхвърляне, несигурност и нежеланост е неминуемо.

2. Настроението и емоциите на тийнейджърите се менят непрекъснато. Поведението на тийнейджърите наподобява до голяма степен поведението на двегодишно дете – те могат да получат почти емоционална криза, ако обстоятелствата около тях не се развиват по план. Емоционалните реакции на тийнейджърите са характерни дори и за стабилни семейства, в които досега е нямало проблеми с подобни прояви. Тези реакции могат да предизвикат и физически реакции като болки в стомаха и главоболие, а също и умора.

3. Тийнейджърите развиват почти непреодолима зависимост от мнението на своите връстници. Те започват да се притесняват за начина, по който изглеждат; не искат да звучат „тъпо“ и желаят да приличат на своите връстници. Имат проблем с прекалено чувствителна съвест и ниско самочувствие и са нетолерантно настроени срещу всеки, който мисли различно от „тълпата“. Подиграват се (понякога много жестоко) с онези, които не са като тях, особено когато се намират в група.

4. Училището не е просто място за обучение за почти всички юноши. В техните очи то се превръща в нещо като гладиаторска арена, на която се водят ежедневни битки за вътрешно оцеляване – всеки път, когато битката на арената завърши, те се прибират с въздишка у дома само за да си починат за следващия рунд. Ако родителят не окаже подкрепа в този труден за детето момент, това може да доведе до бунтовно поведение вкъщи, а също и до физически и емоционални проблеми.

5. Почти сигурно е, че през този период родителят ще бъде подложен на критика. Много тийнейджъри започват да смятат родителите си за остарели консервативни наивници и да избягват съзнателно компанията им. Родителят може да бъде подложен на критика за музиката, вкусовете или начина си на обличане. Тийнейджърът ще бъде заинтересован за репутацията си пред своите приятели. Той ще изостави играчките си и може дори да поиска от вас да не го наричате вече с умалително име. Старайте се да удържите на изкушението на добрите стари спомени да ви държат – проявете разбиране и уважение към вашия юноша, когато избере да бъде третиран като възрастен, а не като дете.

6. В периода на ранно юношество се развиват силни приятелства от същия пол, развиват се взаимоотношения с други възрастни (като учители, треньори и др.), но също и интересът към другия пол става все по-интензивен. Ако тийнейджърът стане приятел с някой възрастен, направи всичко възможно, за да го опознаеш, и не стой встрани, понеже влиянието му може да бъде както позитивно, така и опасно.

 

Междинен етап на юношеството

 

Между петнайсетата и седемнайсетата година много родители си отдъхват от предизвикателствата, изпълващи ранното юношество. Преходът към пубертета е завършил почти напълно и за всички в семейството. Ето основните характеристики на този период:

 

1. Юношите вече се интересуват по-малко (макар и да не са безразлични) от физическите си характеристики и уменията си.

2. Характерните за ранното юношество приятелства постепенно започват да се изместват от приятелства с противоположния пол. Започват и да отслабват „стадните инстинкти“, макар че зависимостта от мнението на връстниците е все още много голяма. Те стават все по-толерантни към различията в групата. Всъщност почти сигурно е, че вашият тийнейджър ще си намери група със сходни интереси, с която ще се идентифицира.

3. Идеализмът и вярата в доброто са чести спътници на тийнейджърите – ако се възползвате от тях, можете им да повлияете много позитивно.

4. Конфликтите са често срещани на тази възраст и тийнейджърите започват да се налагат с още по-голяма решителност. Ако във вашия собствен дом бушува война между поколенията или ако вашият собствен син или дъщеря започне да взима погрешни решения, помнете следните принципи:

Защитавайте истината!

По никакъв начин не толерирайте антисоциалните прояви – разрушаване на нечия собственост (включително и вашата), насилие над някого или злоупотреба с наркотици.

Ако знаете, че детето ви извършва антисоциална дейност, свържете се с хора, които го познават по-отблизо, и ги разпитвайте за поведението му – учители, родители и т. н.

Ако тийнейджърът е извършил престъпление, свържете се с полицията и не го укривайте независимо от болезнеността на подобно решение. Целта на подобно действие е да го оставите да понесе последствията от безумното си поведение и да се осъзнае.

 

Преодолейте чувството на вина! Ако се усещате така, сякаш сте „изтървали“ своето собствено дете, не позволявайте на чувството на вина да ви завладее, колкото и основателно и реално да ви се струва то. Дори и най-добре отглежданите деца могат да изкарат родителите си извън контрол, понеже всеки съзряващ мъж и всяка съзряваща жена ще направят напълно индивидуални и независещи от теб избори.

Не подценявайте сериозността на ситуацията! Ако сте станали свидетел на емоционални сцени вкъщи, не си мислете, че това ще отшуми от само себе си. Ако е необходимо, осигурете професионално съветване или психологична помощ на вашия тийнейджър.

 

Късен етап на юношеството

 

С преминаването на осемнайсетата година и навлизането в периода на двайсетте години основната функция на родителя ще претърпи сериозни промени – той ще бъде наблизо, ще дава съвети (но без да ги налага) и дори ще се отдръпне назад, като остави младия човек да понесе последиците от собствените си решения.

Характеристиките на младите хора след 18 години са следните:

 

  • Младият човек ще става все по-стабилен емоционално, по-често ще съумява да прави разумни избори, а също и ще ви търси за съвет. Пред вас ще се изправи предизвикателството да се оттеглите от трона на родителството и да стимулирате самостоятелните решения и поемането на лична отговорност.
  • Младият човек все още ще се нуждае да чува, че е приет и обичан безусловно, но заедно с това ви трябва целенасочено да му подавате и друг тон – че вашата роля на родител вече е дошла към края си. Вероятно последните ви задължения като родител ще бъдат да помогнете на детето си да направи правилния избор за брачен партньор, да се развива професионално (но без да допускате вие да направите избора за кариера вместо него), да харчи мъдро парите си, като си създаде навици за изработване на бюджет.

 

В най-добрия случай вашето собствено дете трябва да се насочи към напускане на семейното гнездо и да започне да живее независимо. Естествено, повечето млади хора не са особено ентусиазирани да си вземат “чао” с мама и татко. Съществува и другата крайност – на мама и татко също не им се разделя с любимото съкровище (което неправилно се е превърнало в единственото нещо, за което са живели досега).

Необходимо е да подчертаем: ние не ви насърчаваме  да живеете заедно с децата си, ако са над 21 години. Ако все пак няма друга възможност (но ние сме сигурни, че такава все пак съществува), ще трябва да предефинирате наново взаимоотношенията си:

 

Установете нужната дистанция! Не вземайте решения вместо сина или дъщеря си! Не забравяйте, че те са вече възрастни, а не деца!

КОНТАКТИ

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ" гр. Русе, ет. 1, Т: 082/841778

Педагогически съветници: 

Олга Георгиева (8–12клас)

Първи срок: 11.30 – 18.00ч.    

Втори срок: 9.00  15.30ч.

Цвета Балтакова (1– 7клас)

Първи срок: 9.00 – 15.30ч.     

Втори срок: 11.00 - 17.30ч.