Децата и училището - без начален учител

 

До четвърти клас децата имат един основен учител, който е с тях почти през цялото време. Началният учител изпълнява функциите на преподавател, на възпитател и на контролиращ. За повечето деца между първи и четвърти клас началният учител се превръща в нещо като втора майка.

В пети клас цялата тази ясна структура на авторитета и обгрижеността се променя. Нашите деца навлизат в нов етап от порастване и едно от предизвикателствата е и липсата на основен учител. На негово място се появява класен ръководител, който в най-добрия случай има пет-шест часа седмично с децата. През останалото време, а то е приблизително пет пъти повече, те са с други учители. Това създава у децата усещане за „невидимост“, което може да доведе както до чувство на обърканост, напрежение и тревожност, така и до опиянение от чувството за свобода – вече мога да правя каквото си искам и няма кой да ме види. Индивидуалният подход е заменен от нови принципи и правила. Класният ръководител за разлика от началния учител до четвърти клас преподава на различни класове. В зависимост от предмета, който води, той може да има от 100 до 200 ученици. По тази причина е необходим по-дълъг процес за опознаване на всяко дете. Хубавото е, че има различни варианти този процес на сближаване да бъде улеснен и скъсен във времето чрез различни класни и извънкласни форми на обучение (ходене на кино, театър, спорт-ни празници и др.).

 

В тази възраст към всичко това се добавя и естественият стремеж на всяко дете да бъде забелязано и оценено. И когато това не се случва или не се случва в степента на очакване на детето, реакциите могат да варират от пълно отхвърляне на новия класен ръководител, през безразличие към училището, до провокативно поведение, което цели привличане на внимание, било то и отрицателно.

 

Периодът на пети клас съвпада и с началото на нова криза на развитието на детето: нашите деца се превръщат в тийнейджъри.

 

През този етап вашето дете пораства и променя основните си интереси. Определящи за тази възраст са важността на социалния живот, изграждането на първите истински и сериозни приятелства, включително и първите влюбвания.

 

Порастването на децата и преминаването им от начален етап в пети клас създава пространство за нови борби за лидерства в класа. Отношенията между децата стават нестабилни и хаотични.

 

Този процес може да се случи по два начина – успешен или неуспешен:

 

- неуспешен би бил, ако той настъпва неконтролируемо и хаотично, когато децата са оставени сами да се борят за лидерство без ясни критерии – дали лидерът ще е детето, което иска да знае, или това с последен модел скъп телефон, или детето, което се държи арогантно с другите учители;

- успешен е процесът, в който класният ръководител успява да прекара пълноценно и малкото време, което има, с класа си, за да могат децата да се опознаят или да се преоткрият в новите си роли на пораснали ученици. Има достатъчно възможности класът да прекара организирано времето си извън задължителните учебни часове: часове на класа, екскурзии, разходки в парка.

Ето защо е добре да сме наясно, че децата ни преживяват сериозна промяна. Дори да не я виждаме, може да се опитаме да си спомним как сме се чувствали самите ние, когато сме били на тяхната възраст. Най-доброто решение е да сме заредени с любов и търпение.

 

Какво можем да направим като родители?

 

Помогнете на класния ръководител по-бързо да опознае децата – планирайте общи занимания извън училище: боулинг, пикник, ходене на пица или кино.

 

Поддържайте постоянна връзка с класния ръководител. Заедно с него обсъдете кой е най-подходящият начин за това. Има различни варианти: един от тях е създаването на мейлинг група, в която всяка седмица получавате информация от класния ръководител за случилото се в училище и имате възможност да напишете какво мислите или да споделите притеснения, идеи. Децата знаят за тази група и това, че родители и класен ръководител са в постоянна връзка, оказва влияние на поведението им в училище. Възможни са и други варианти. Как точно ще го направите е ваш избор, но едно е безспорно – свободното протичане на информация между училището и родителите вдъхва спокойствие и сигурност на децата и улеснява адаптационния им период.

 

Кажете на децата към кои други хора могат да се обръщат – педагогически съветник, дежурен учител, помощник директор и ако детето ви пожелае, може да му покажете къде се намират кабинетите им.

 

В началото ще ви се наложи да контролирате по-отблизо изпълнението на училищните задължения от детето. Това означава да го правите системно, т.е. всеки ден, което си е натоварващо, но пък добрата новина е, че необходимостта от този постоянен контрол постепенно ще отпадне. Напомняйте не само за домашните, но и за тетрадките, учебниците, допълнителните пособия, екипа по физическо и бележника. Скоро детето само ще свикне да носи отговорност за всичко това.

 

Говорете с детето за живота му в училище. То невинаги ще е в състояние да формулира проблемите, с които се е сблъскало, но колкото повече ви разказва, толкова по-ясна картинка ще имате за случващото и ще можете да се ориентирате кога и в какво можете да му помогнете.

 

Укрепвайте самочувствието и самооценката на детето у дома. Не го обвинявайте и не му лепете етикети колко е разсеяно, неорганизирано, държи се като бебе и т.н. На него наистина не му е лесно. За миг си припомнете как сте се чувствали, когато сте започвали нова работа, спомнете си за притесненията, неувереността, гафовете и колко време ви е било необходимо, за да свикнете. Е, вашето дете преживява нещо подобно. Помогнете му да разбере, че му трябва време да се ориентира в новата обстановка и че винаги ще сте до него, когато има нужда от помощ.

 

 

Текстът е от „Добре дошли в 5-и клас“ – наръчник за родители на петокласници на Асоциация Родители (www.roditeli.org).

КОНТАКТИ

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ" гр. Русе, ет. 1, Т: 082/841778

Педагогически съветници: 

Олга Георгиева (8–12клас)

Първи срок: 11.30 – 18.00ч.    

Втори срок: 9.00  15.30ч.

Цвета Балтакова (1– 7клас)

Първи срок: 9.00 – 15.30ч.     

Втори срок: 11.00 - 17.30ч.