Педагогически съветник, психолог Олга Иванова Георгиева

Професионална биография

• Педагогически съветник в СУЕЕ – Русе от 2003 г. досега

• Учител по философски дисциплина в СУЕЕ – Русе от 1989 г. до 2003 г.

• Преподавател по психология в Нижнетагилски педагогически колеж (Русия) от 1977 г. до 1987 г.

Основните направления в работата на педагогическия съветник (психолог) са:

 

- индивидуално консултиране на ученици при поведенчески проблеми, адаптация, конфликтни ситуации, комуникативни затруднения и др. Индивидуалното консултиране включва много широк диапазон  от проблеми, често пъти комплицирани и взаимосвързани;

 

Не се притеснявайте да ни потърсите, ако смятате, че детето ви има нужда от помощ. 

Време за индивидуални срещи:

Педагогически съветник Олга Георгиева (8. – 12. клас):

Първи срок: 11.30 – 18.00ч.    Втори срок: 9.00 - 15.30ч.

Педагогически съветник Цвета Балтакова (1. – 7. клас):

Първи срок: 9.00 – 15.30ч.     Втори срок: 11.00 - 17.30ч.

Телефон: 082/841778

Ако ви вълнуват въпроси, свързани с възпитанието на вашите деца…

Ако детето ви има обучителни затруднения…

Ако не знаете как да разрешите конфликтна ситуация…

Ако вашето дете е нестандартно…

Ако детето е хиперактивно…

Ако искате да изградите добри отношения в семейството…

 

КОНТАКТИ

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ" гр. Русе, ет. 1, Т: 082/841778

Педагогически съветници: 

Олга Георгиева (8–12клас)

Първи срок: 11.30 – 18.00ч.    

Втори срок: 9.00  15.30ч.

Цвета Балтакова (1– 7клас)

Първи срок: 9.00 – 15.30ч.     

Втори срок: 11.00 - 17.30ч.