За сайта

Ако ви вълнуват въпроси, свързани с възпитанието на вашите деца…

Ако детето ви има обучителни затруднения…

Ако не знаете как да разрешите конфликтна ситуация…

Ако вашето дете е нестандартно…

Ако детето е хиперактивно…

Ако искате да изградите добри отношения в семейството…

 

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИЯ САЙТ

Този сайт е за възрастни, които имат желание:

  • да разберат причините за неразбирането между родителите и детето;
  • да намерят правилното решение, ако има проблеми;
  • да помогнат на детето да стане самостоятелно и отговорно.

 

Среща с психолога (реална или виртуална) – това е крачка, която свидетелства, че има реално желание за промяна в себе си, в децата, близките. Всеки от нас знае, че психическото здраве на детето зависи от психическото здраве на семейството.

 

Ще се радваме, ако при необходимост намерите време за индивидуални срещи!

Успехът във възпитанието зависи от съвместната ни дейност!

КОНТАКТИ

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ" гр. Русе, ет. 1, Т: 082/841778

Педагогически съветници: 

Олга Георгиева (8–12клас)

Първи срок: 11.30 – 18.00ч.    

Втори срок: 9.00  15.30ч.

Цвета Балтакова (1– 7клас)

Първи срок: 9.00 – 15.30ч.     

Втори срок: 11.00 - 17.30ч.