Контакти

Не се притеснявайте да ни потърсите, ако смятате, че детето ви има нужда от помощ. 

Време за индивидуални срещи:

Педагогически съветник Олга Георгиева (8. – 12. клас):

Първи срок: 11.30 – 18.00ч.    Втори срок: 9.00 - 15.30ч.

Педагогически съветник Цвета Балтакова (1. – 7. клас):

Първи срок: 9.00 – 15.30ч.     Втори срок: 11.00 - 17.30ч.

Телефон: 082/841778

КОНТАКТИ

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ" гр. Русе, ет. 1, Т: 082/841778

Педагогически съветници: 

Олга Георгиева (8–12клас)

Първи срок: 11.30 – 18.00ч.    

Втори срок: 9.00  15.30ч.

Цвета Балтакова (1– 7клас)

Първи срок: 9.00 – 15.30ч.     

Втори срок: 11.00 - 17.30ч.